top of page

LESOVEREENKOMST

Opgemaakt: 25/11/2015 - Laatste bewerking: 11/09/2023

 

Situatie

Door of vanwege de lesgever, wordt aan de klant instructie gegeven. Deze instructie betreft het leren rijden op paarden van de academie of met eigen paard, het verbeteren van de rijvaardigheid, leren omgaan met het paard, leren op- en afzadelen, leren verzorgen van het paard. Onder de instructie is tevens begrepen het onder toezicht door de klant zelfstandig tot uitvoering brengen van het geïnstrueerde.

 

De instructie vindt plaats in een binnen- of buitenrijbaan, in de stalgebouwen, weides of tijdens buitenritten.

Les nemen is gelijk aan het accepteren van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen.

 

prijzen

Alle leskaarten en prijzen zijn te vinden op onze website.

Kobi Academie is gerechtigd om – zonder een nieuwe lesovereenkomst aan te gaan – de lesprijzen aan te passen.

 

Inhalen
Groepslessen

Niet gereden lessen, die 24 uur van tevoren afgezegd zijn, kunnen de week voor of de week na de afgezegde les ingehaald worden op een ander moment. Dit dien je zelf op tijd af te spreken. Indien de les niet ingehaald kan worden komt deze beurt te vervallen.

Bij ziekte, blessure of zwangerschap waarbij meerdere weken niet kan worden gereden, kun je dit melden, liefst via een Whatsapp bericht aan Kim. Dan wordt in overleg naar een passende oplossing gezocht.

 

Privélessen en losse lessen (zonder abonnement)

Losse lessen en privélessen dienen binnen 24 uur van tevoren zijn afgezegd. Niet tijdig afgezegde lessen (binnen de 24 uur voor de aanvang van de les) worden niet terugbetaald tenzij er een doktersbriefje voorgelegd kan worden.

Het inhalen van tijdig afgemelde privélessen kan in overleg.

 

Toelatings- en startvoorwaarden

De lesgever is ten allen tijde bevoegd om te bepalen of lessen doorgang kunnen vinden.

Er geldt een gewichtslimiet van 70kg voor de ruiters. Dit met het oog op de gezondheid van de dieren. De lesgever is ten allen tijde bevoegd om een ruiter die meer dan 70kg weegt te weigeren om deel te nemen aan de rijles of andere activiteiten te paard.

 

Risico-acceptatie

De klant is op de hoogte van én accepteert het risico dat inherent is aan het berijden van en het omgaan met paarden in de ruimste zin van het woord, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

 

De klant die deelneemt aan paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de ruiterclub berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord, verklaart dat hij/zij uitdrukkelijk op de hoogte is van het onvoorspelbare gedrag van paarden.

 

Aansprakelijkheid

Kobi ruiterclub stelt zich niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens paardrijlessen, buitenritten, ruiterkampen en/of andere georganiseerde activiteiten of onder begeleiding of zelfstandig een paard van de lesgever berijdt, begeleidt, africht, op- en afzadelt of verzorgt of op het terrein en/of in de stallen van de lesgever verblijft, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Als er onverhoopt schade aan het paard of de materialen ontstaat, geldt de verplichting dit direct te melden bij de clubverantwoordelijke: Kim Dekinderen. Afhankelijk van welke schade kan de schade worden verhaalt op de clubverzekering of de aansprakelijkheidsverzekering van de klant.

 

Lidmaatschap

De klant dient altijd lid te worden van de Academie. Onze academie is erkende paardrijclub bij Paardensport Vlaanderen. Het jaarlidmaatschap bij onze academie kost €50, omvat standaard het recreatief lidmaatschap van Paardensport Vlaanderen met basis clubverzekering en loopt steeds tot het einde van het jaar. In elk recreatief lidmaatschap zit een basis clubverzekering (C) burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen inbegrepen. Deze is enkel geldig tijdens clubactiviteiten. Daarnaast bestaan er enkele uitbreidingen op de basisverzekering, zoal de I-verzekering en de L-verzekering.

Meer informatie over het lidmaatschap, de verzekering en de mogelijke uitbreidingen vindt u hier.

Stal en academiereglement
Algemeen stalreglement:
 • Honden zijn niet toegelaten op ons terrein.

 • Op het gehele terrein mag er niet gerookt worden.

 • Voeren van andere paarden is niet toegestaan. Ook geen snoep, wortels etc. Eigenaars mogen enkel en alleen hun eigen paard voeren. 

 • Heeft uw paard gemest, ruim dat op, over het hele terrein.

 • Geen mest of veegsel in de mestbakjes laten zitten en de mestbakjes weer op zijn plaats zetten.

 • Gelieve de lessen niet te storen. De lesgever en de ruiters mogen niet afgeleid worden tijdens de les.

 • Op onze terreinen en in de stallen heerst er rust, er wordt niet gerend, geroepen, gefietst of met een bal gespeeld.

 • De schuren, hooi- en stro-opslag zijn verboden terrein.

 

Lesreglement:
 • Zonder clubverzekering (BA bij Paardensport Vlaanderen) mag er niet deelgenomen worden aan de lessen. Deze verzekering dient afgesloten te worden voor de eerste les.

 • Tijdens het rijden is het dragen van een goedgekeurde cap/helm altijd verplicht.

 • Tijdens, voor en na de les is de ruiter verantwoordelijk voor het paard en de materialen die voor dat paard gebruikt worden. Verzorging en verantwoording hiervoor moet serieus genomen worden. Nooit een zadel of ander rijmateriaal op de grond leggen. Bit dient afgespoeld te worden voor het weggehangen wordt.

 • Gelieve de lessen niet te storen. Als u de les volgt als toeschouwer, maak geen opmerkingen, de lesgever is geconcentreerd bezig.

 • Ruiters mogen niet afgeleid worden tijdens de les. Ze hebben hun aandacht nodig voor de pony of paard en voor de lesgever.

 • Door de wet op het dierenwelzijn kunnen we geen ruiters op de paarden toelaten die meer dan 70 kg wegen.

 • Wie kiest voor paardrijden weet dat er bepaalde risico’s aan vasthangen. Een paard kan bijten, slaan, bokken, steigeren… Let dus altijd op!!

 • Kan u niet komen, verwittig dan 24 uur op voorhand: telefonisch, per mail of per bericht. Als u niet (tijdig) verwittigt zijn we genoodzaakt om de les aan te rekenen.

 • Van ouders wordt verwacht dat ze het reglement aan hun kinderen uitleggen. Voor hun eigen veiligheid, de onze en die van de paarden/pony’s.

 • De klant/ruiter is verplicht de door de lesgever gestelde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels na te leven. De klant is er tevens verantwoordelijk voor, dat zijn gezinsleden en bezoekers deze voorschriften naleven.

bottom of page